Türkçede Latin Edebiyatı

Tavsiye edilen eserler

Latince - Türkçe Sözlük, Dr. Sina Kabaağaç - Erdal Alova, Sosyal Yayınlar.
C. Estin - H. Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, Çev. Musa Eran, Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi.
Çiğrdem Dürüşken, Latince Deyişler ya da Yaşamın Renkleri, Homer Kitabevi.
Erendiz Özbayoğlu, Latince Özdeyişler - Deyimler - Atasözleri, Klasik Yayınlar:2, İstanbul 1988.
R. Brague, Avrupa: Roma Yolu, Çev. B. Çotuksöken, Kabalcı Yayınevi.
Eutropius, Roma Tarihinin Özeti, Çev. Ç. Menzilcioğlu, Kabalcı Yayınevi.